top of page
Titulní strana-3.png

Vítejte na stránkách českého výrobce bezpilotních systémů, společnosti UAWARE Systems s.r.o.

BEZPILOTNÍ SYSTÉM W20G

Bezpilotní systém je koncipován do podoby robustního průmyslového řešení určeného pro profesionální provozovatele. Systém byl stvořen za účelem rychlého sběru vysoce přesných dat o zájmové oblasti.

stabilita

Systém W20G poskytuje stabilní letovou platformu při sběru dat, vzletu i přistání, a to i za špatných povětrnostních podmínek. Tato stabilita zlepšuje kvalitu snímků a výsledných produktů letových misí, včetně ortofotomap, multispektrálních map a 3D modelů.

rychlost

Rychlost snímání zájmové oblasti je ve srovnání s konkurenčními systémy v průměru o 36% vyšší a pro W20G není problémem provést snímání oblasti o rozloze 136 ha do 20 minut včetně vzletu a přistání. 

Návrh bez názvu-24.png

odolnost

Systém W20G zvládá provoz i v náročných povětrnostních podmínkách, které by jiné bezpilotní systémy zastavily. Díky robustnímu VTOL propulznímu systému a stabilnímu draku létá bezpilotní letoun i při větru do 14 m/s a poryvech do 20 m/s při vzletu, misi i přistání.

Návrh bez názvu-25.png

kvalita

Vzhledem k standardnímu použití kvalitního RTK GNSS je kvalita dat, která je zajištěna stabilitou letové platformy, ještě více umocněna, a získaná data se vyznačují parametry GSD až do 1,5 cm/px a centimetrovou přesností. 

jednoduchost

Systém W20G je navržen pro snížení zátěže operátorů a obsluhy. Nepotřebuje montáž před letem, což zkracuje čas mezi příjezdem na místo a letem. Kromě toho má jasný pracovní postup, což minimalizuje čas pro organizaci a umožňuje rychlou adaptaci obsluhy na systém W20G.

Práce s bezpilotním systémem

Výhodami W20G v rámci níže popsaného pracovního postupu jsou především nízké nároky na obsluhu, která může být i jednočlenná, dále pak vysoká rychlost provedení samotné letové činnosti, vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům a snadná manipulace s výslednými daty. 

PLÁNOVÁNÍ

Před odjezdem na místo leteckého snímkování je naplánována letová mise a připraveny součásti systému. Mise je naplánována v software Qground Control a uložena. Před letem jsou upraveny parametry vzletu a přistání, zejména směr podle aktuálních povětrnostních podmínek. Příprava hardware bezpilotního systému spočívá hlavně v nabíjení akumulátorů.

PIKTOGRAMY.png

PŘEPRAVA

Pro přepravu na místo provedení leteckých prací je systém W20G vybaven přepravním boxem o rozměrech 1125 x 725 x 260 mm. V této přepravní platformě jsou umístěny všechny komponenty potřebné pro provoz systému. Přepravní box lze manipulovat za použití jednočlenné obsluhy.

PŘÍPRAVA K LETU

Po dojezdu na místo provedení leteckých prací je systém vyložen ze zavazadlového prostoru automobilu a přenesen na místo vzletu. Následuje spuštění SW pozemní stanice a provedení RTK survey pro zajištění požadované přesnosti. V průběhu survey je provedena korekce vzletových parametrů, finální kontrola letového plánu a předletová kontrola bezpilotního letounu. Jakmile je tato fáze dokončena, bezpilotní letoun je připraven ke vzletu.

PROVEDENÍ LETU

Posunutím ovladače v softwaru Qground Control je aktivován bezpilotní letoun, který po provedení nezbytných kontrol vzlétne. Vystoupá ve VTOL režimu, přejde do dopředného letu a dosáhne rychlosti 25 m/s. Provádí snímkování na naplánované trase rychlostí až 6,8 ha za minutu. Po dokončení se vrátí, přistane a deaktivuje se. Dokáže snímkovat 136 ha za 20 minut i v obtížných povětrnostních podmínkách, pokud vítr nepřekročí 14 m/s a poryvy 20 m/s.

PIKTOGRAMY.png

DOKONČENÍ LETU

Na SD paměťovém médiu se nacházejí snímky, které jsou následně zpracovány ve vhodném SW do podoby finální ortotfotomapy, případně multispektrální mapy, nebo 3D modelu terénu. SD medium je snadno přístupné po otevření překrytu bezpilotního letounu. Po dokončení letu a stáhnutí snímků zájmové oblasti je celý systém během několika minut umístěn do přepravního boxu a opět jednočlennou obsluhou naložen k přepravě zpět do sídla provozovatele. 

DOKONČENÍ ZAKÁZKY

Jakmile jsou data zpracována, proběhne vyhodnocení požadovaných parametrů a odevzdání výsledků práce zákazníkovi. Celý pracovní postup od přípravy letové mise až po odevzdání výsledných dat zákazníkovi je možné provést dle velikosti a lokace snímané oblasti i v rámci 24 hodin.

BEZPILOTNÍ LETOUN

TECHNICKÉ PARAMETRY

1,010 m.png

POZEMNÍ STANICE

Návrh bez názvu-26.png

Zařízení pro plánování a

automatické řízení letu:

Windows OS / Mac OS

kompatibilní notebook*

Zařízení pro manuální řízení letu:

Herelink 1.1 flight controller

Software pro plánování letu:

modified Q-groud mission planner

Typ RTK Base station type:

H-RTK F9P Base

Notebook-2_edited.png
Návrh bez názvu-27.png
Qground.png
Návrh bez názvu-26.png

* notebook není součástí dodávky

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Titulní strana-obr.2-10.png

Příslušenství pro bezpilotní sytém W20G se skládá s nabíječe Li-HV baterií, Li-HV baterií a přepravní platformy o rozměrech 1125 x 725 x 260 mm.

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Provozní podmínky.png

VÝSLEDKY

UAW_002_BT2_R00_000_000_000_0___UAV_W20G_BT2___8Final Color Output0000_edited.jpg

VÝSLEDKY

VÝSLEDKY ADTI-3.png

SENZOR

ADTi 24MP 24S V3 Surveyor Lite (RGB)

Tabulka ADTI 24S-3.png
VÝSLEDKY ADTI-2.png

VÝSLEDKY

ADTi 24MP 24S V3 Surveyor Lite (RGB)

20 min.-2.png
VÝSLEDKY ADTI-6.png

SENZOR

Sentera Double 4K Ag+ (RGB + NDVI)

VÝSLEDKY ADTI-5.png
VÝSLEDKY ADTI-7.png

VÝSLEDKY

Sentera Double 4K Ag+ (RGB + NDVI)

Výsledky Sentra.png
Titulní strana-obr.2-9.png

ORTOFOTO

Titulní strana-obr.2-9.png

Níže je uveden příklad výsledné ortofoto mapy vytvořené za použití bezpilotního systému W20G.

Návrh bez názvu-35.png
Obal-produktový list.png

Produktový list

bezpilotního systému W20G

UAWARE System s.r.o.

Mírová 98/18

Ostrava-Vítkovice

703 00

+420 737 840 553

10_PL03_EXPANDED_02white.png

Pokud máte zájem získat informace o našich produktech nebo o možnostech spolupráce, neváhejte se s námi spojit.
 

Děkujeme za odeslání!

bottom of page